Elitesport og uddannelse

I Esbjerg Kommune tages sport seriøst, og der er derfor både gode faciliteter, dygtige trænere – og ikke mindst unikke muligheder for at kombinere eliteidræt og uddannelser på alle niveauer.

 

Eliteidrætsklasser 7.-9. klasse

Esbjerg Kommune tilbyder en ordning, som gør det muligt at kombinere eliteidræt og undervisning i 7. til 9. klasse.
Som eliteidrætsudøver kan du med denne model få: 
 

  • To ugentlige idrætsspecifikke morgentræninger og én ugentlig fysisk morgentræning
  • Skadesforebyggende træning
  • Studiekort
  • Obligatoriske kurser fra Team Danmark
  • Fysioterapeutiske screeninger


Eliteidrætsklasserne er placeret på Vitaskolen Bohr.

Bohrskolen afdeling Vita ligger kun ca. 3 km fra Esbjerg Idrætspark, hvor alle eliteklubberne har hjemsted inden for ganske lille radius.
 

Læs mere om ordningen og om optagelse her
 

 

Ungdomsuddannelser og eliteidræt

EsbjergOrdningen

EsbjergOrdningen er et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, Studie 10, privat – og efterskoler med 10. klasse, ungdomsuddannelsesinstitutionerne og Esbjerg Kommune. Ordningen sikrer udøveren frit valg af studieretning samt optimale betingelser for at kombinere uddannelse og idræt.
 
Ud over det frie studievalg tilbydes:

  • Mentorordning
  • Mulighed for buddyordning
  • Supplerende undervisning


Du har mulighed for at blive optaget, hvis du som udøver er godkendt af klubberne, specialforbundene og Eliteidræt Esbjerg/Esbjerg Kommune.
 
Disse uddannelsesinstitutioner er alle med i Esbjerg Ordningen:

Esbjerg Gymnasium & HF
Rybners (STX, HTX, HG, HHX & EUD)
Social – og sundhedsskolen, Esbjerg
Ribe Katedralskole
Handelsgymnasiet Ribe
VUC  Esbjerg
Privat – og efterskoler med 10. klasse

Læs mere om EsbjergOrdningen her.

 

Team Danmark Ordningen

I denne ordning kan eliteidrætsudøvere søge om at forlænge studietiden i gymnasiet med et år for på den måde at kunne nå både sport og studier.

Ordningen tilbydes på alle uddannelsesinstitutioner i EsbjergOrdningen, og der søges om optagelse direkte gennem Team Danmark.

Bemærk, at EsbjergOrdningen og Team Danmark Ordningen godt kan supplere hinanden.

Læs mere om Team Danmark Ordningen her.
 


Videregående uddannelser

I 2013 blev der indgået en aftale mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Esbjerg om fælles markedsføring af uddannelserne for eliteidrætsudøvere. 
 

Der er nu indgået aftaler med uddannelsesinstitutionerne om fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune - det er hensigten, at den studerende så vidt muligt har indflydelse i forhold til eget trænings - og uddannelsesforløb.
 

Der er en uddannelsesrådgiver på hver uddannelsesinstitution, som giver udøveren kvalificeret rådgivning i forbindelse med valg af uddannelse og giver information om, hvordan studiet er struktureret. Rådgiveren hjælper endvidere med at holde det faglige overblik og løse de problemer, der kan opstå under uddannelsen, fordi eliteidrætsudøveren har mindre tid end andre til sit studie. Uddannelsesrådgiveren er i dialog med studievejleder og den respektive klub.
 

Uddannelsesinstitutionerne kan, afhængig af deres studieform, tilbyde buddyordning eller anden form for støtteordning. Der lempes ikke på de faglige krav på uddannelserne.
 

Disse videregående uddannelsesinstitutioner er med i aftalen: UC Syddanmark, Erhvervsakademi Sydvest; Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Se folder om mulighederne her

 

På Studiebyen Esbjergs YouTube-kanal kan du finde interviews med unge eliteidrætsudøvere, der er i gang med en videregående uddannelse. Hør hvordan de får deres hverdag med sport og uddannelse til at hænge sammen. Se mere på YouTube


 

Esbjerg Sports College

Som udøver i Eliteidræt Esbjerg er det muligt at søge bolig på Esbjergs nye Sports College, der er beliggende ved Grådybet - tæt ved byens sportsfaciliteter. Esbjerg Sports College har 30 lejligheder til rådighed, der tilbydes til udøvere inden for syv forskellige elitesportsgrene.

 

Esbjerg Sports College er for unge talenter, som har brug for bolig i forbindelse med deres idræt og uddannelse i Esbjerg, og som ønsker at bo i trygge omgivelser, hvor der er fokus på idrætten.

 

Du kan læse mere om Esbjerg Sports College her.

 

Kontakt Anna

Kontakt Anna

Hvis du har spørgsmål, så kontakt endelig Esbjerg Kommunes eliteidrætskonsulent. 
 

Anna Bach Kristensen
+45 7616 1586
ank22@esbjergkommune.dk