Vilslev-Jedsted

Byen over åen

Vilslev og Jedsted er to sammenvoksede landsbyer, som ligger på hver sin side af Kongeåen. De to byer har en del fællesbygninger fra tidligere tider fx den gamle kro, det gamle toldsted, den gamle skole og det gamle mejeri.

 

Området, hvor de to byer mødes, er i dag byens centrum. Resterne af den historiske adskillelse over Kongeåen kommer i dag mest til udtryk i den årlige landsbyfest, hvor der er konkurrencer landsbyerne imellem blandt andet med tovtrækning over Kongeåen.

 

Vilslev-Jedsted ligger i et naturskønt område med marsk og flere små søer og vandløb. Vilslev består mest af gamle gårde og husmandssteder og har en høj grad af landsbystemning, blandt andet på grund af de mange tre- og firelængede gamle gårde. I Jedsted er der også gamle gårde og husmandssteder i den nordlige del ned mod åen, mens der findes mange nyere parcelhuse i den sydlige del.

 

Den gamle grænseå, Kongeåen, dannede fra den ældre middelalder skel mellem hertugdømmet Slesvig og kongeriget Danmark. Fra 1864 -1920 dannede åen grænse mellem Danmark og Tyskland.

Antal indbyggere: Ca. 600 Placering: Syd for Esbjerg, nord for Ribe

Det skaber liv i byen

Der er et aktivt foreningsliv i Vilslev-Jedsted med blandt andet kroket, håndbold, spejder, lystfiskeri, borger- og aktivitetsforening, husholdningsforening og pensionistforening. Derudover deltager mange også i foreningslivet i Gredstedbro.

 

Der er et stærkt fællesskab i byen, og den årlige byfest er meget populær og tiltrækker mange deltagere. Der er flere aktive kunstnere i Vilslev-Jedsted for eksempel en billedhugger, en billedkunstner og en keramiker. En del af byens beboere er aktive inden for jagt og lystfiskeri. Kongeåen udgør en naturlig ramme for lystfiskeri, og byens kælkebakke er meget populær om vinteren.

 

 

Skole, SFO og klub

Esbjerg Kommune er inddelt i syv skoledistrikter og en børneby. 

Børn i Vilslev-Jedsted hører under Vadehavsskolen. Der kører skolebus til Gredstedbro.

 

I Gredstedbro nær Vilslev-Jedsted finder du:

 

På dette dynamiske kort kan du se alle skoler i kommunen. I søgefeltet øverst til højre kan du indsætte din adresse eller søge på bestemte skoler. Hvis du klikker på i'et i topmenuen kan du klikke på de prikker, der markerer skolerne og læse mere om dem.

Hvis du ønsker at se et kort, der både viser skoler og børnepasning, finder du det her
 

Læs mere om skoler, skoledistrikter og skoleindskrivning her

 

 

Børnepasning

Esbjerg Kommune er delt ind i forskellige opskrivningsdistrikter.

Vilslev-Jedsted hører under det opskrivningsdistrikt, der hedder Gredstedbro.

 

I opskrivningsdistriktet finder du:

 

På dette dynamiske kort kan du se alle pasningsmulighederne.
 

Læs mere om børnepasning her.

 

 

Herredsbjerget i marsken vest for Vilslev har været tæt bebygget i oldtiden. I dag er Herredsbjerget en lille bakke på 8 meter i marsken, hvorfra der er en imponerende udsigt over det flade marsklandskab.

 

Infrastruktur

Der kører bus i retning mod Ribe og Gredstedbro.

 

 

 

Gå tilbage til Boligområder

Transporttid i bil

E20
14 min.
Hospital
20 min.
Esbjerg City
20 min.
Ribe
10 min.
Esbjerg Sports Park
21 min.
Billund Airport
50 min.
Esbjerg Airport
19 min.
Next Step City
19 min.
Odense
1 t. 20 min.